• Klimabetingede og stedsbetingede skredhendelser i Junkerdalen 

      Graven, Christian Endre (Master thesis, 2011)
      Løsmasse- og bergrelaterte skred utgjør noen av de største naturtruslene vi har i Norge. Gjennom tidene er flere hundre mennesker blitt drept av slike skred, og de er forårsaker fremdeles store skader her i landet. Skredaktivitet ...