• En kvalitativ undersøkelse av anleggsbransjens forhold til XR teknologi 

      Bjarke, Håvard.; Dybvik, Alexander.; Grave, Aasmund (Bachelor thesis, 2019)
      Digitalisering er i sterk vekst i BAE-bransjen, og med digitaliseringen kommer ny teknologi. Vi har i denne oppgaven hatt som mål å utforske BAE-bransjens forhold til XR teknologi. Med fokus på hva som skal til for å ...