• Psykososialt arbeidsmiljø og fjernledelse i Statens vegvesen 

      Grasvik, Ksenia (Master thesis, 2019)
      Denne studien er utført som en del av en erfaringsbasert master i organisasjon og ledelse med spesialisering i relasjonsledelse. Det ble undersøkt to fenomener: fjernledelse og psykososialt arbeidsmiljø. Problemstillingen ...