• EUs vei til grønne markeder 

   Granvold, Gina Finstad; Madsen, Marianne Greger (Master thesis, 2023)
   Formålet med masteroppgaven er å finne ut hvilke effekter en tidlig implementering av CSRD kan gi IDT Solutions som en mindre leverandør i verdikjeden. CSRD er en ny regulering EU har kommet med i forbindelse med deres ...
  • Kundeservice i e-handel 

   Granvold, Gina Finstad; Svehagen, Malene; Veungen, Helene (Bachelor thesis, 2021)
   Kulant AS er en bedrift som outsourcer tjenesten kundeservice til andre bedrifter. Vår oppgave gikk ut på å undersøke hvilke faktorer sluttkunder mener har betydning for kundeservice i e-handel, og hvordan kundeservice ...