• Bacheloroppgave 

      Granheim, Ida (Bachelor thesis, 2020)
      Sammendrag Problemstilling: “Hvordan kan man som sykepleier møte de psykososiale behovene hos kreftpasienter som mottar palliativ behandling?” Hensikt: Hensikten er å belyse problemstillingen, og se på hvordan behovene ...