• En logistikkløsning for reservedeler til vindturbiner 

      Graneggen, Lene Røsdal; Sandvik, Trude Gjelsvik (Bachelor thesis, 2021)
      Denne rapporten tar for seg hvordan TrønderEnergi skal få et best mulig logistikksystem for reservedeler til vindturbiner. Ut fra dagens situasjon med TrønderEnergis vindparker i Trøndelag, finner vi løsning for plassering ...