• Effekten av klassestørrelse på testresultater i Norge og Sverige 

      Grande, Jakob (Bachelor thesis, 2020)
      I denne oppgaven har jeg sett på effekten av klassestørrelse på leseferdighetene til 5.klassinger i Norge og Sverige. Har inkludert flere kontrollvariabler for å kunne se på den isolerte effekten av den avhengige variabelen ...