• En empirisk undersøkelse av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. 

      Gran, Johanne Bryngård (Bachelor thesis, 2019)
      Formålet med denne oppgaven er å undersøke lønnsgap mellom kvinner og menn. Analysen tar utgangspunkt i PIAAC-undersøkelsen som er utført i regi av OECD som pågikk fra høsten 2011 til våren 2012. Undersøkelsen ble ...