• HD-Maps in Autonomous Driving 

      Gran, Christoffer Wilhelm (Master thesis, 2019)
      Bilindustrien går i en autonom retning, og mange av de største teknologifirmaene i verden investerer ressurser i utvikling innenfor dette området. Norsk teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU) startet i 2018 sitt eget ...