• Flyktningbarns Deltakelse i Aktivitet 

      Bjerken, Silje Therese; Granøien, Eli (Bachelor thesis, 2019)
      Bakgrunn: Flere hundre barn fra ulike land kommer til Norge for å søke beskyttelse og asyl. Noen kommer uten familie. Barn som har vært på flukt vil være sårbare, da de har vært utsatt for et utrygt og uforutsigbart liv. ...