• Flexibility Solutions in Distribution Networks. Case Study Utsira. 

   Grøttås, Anders; Teigen Nestås, Annvor (Master thesis, 2021)
   Dagens kraftsystem står ovenfor flere utfordringer knyttet til elektrifisering, integrering av variabel fornybar energi og veksten av distribuerte energiressurser. Fleksibilitet i kraftnettet blir sett på som en viktig del ...
  • Flexibility Solutions in Distribution Networks. Case Study Utsira 

   Grøttås, Anders; Nestås, Annvor Teigen (Master thesis, 2021)
   Dagens kraftsystem står ovenfor flere utfordringer knyttet til elektrifisering, integrering av variabel fornybar energi og veksten av distribuerte energiressurser. Fleksibilitet i kraftnettet blir sett på som en viktig del ...