• Personvern og Arkiv 

      Grøtan, Elida (Bachelor thesis, 2020)
      Denne oppgaven omhandler hvordan personvernet ble utfordret av ny teknologi fra 1970-tallet, spesielt ved bruk av datamaskinen mulighet til å behandle personopplysninger. Problemstillingen jeg skal besvare i teksten er som ...