• Consumer psychology and purchasing behavior in free-to-play games 

      Grønstad, Mathias (Master thesis, 2021)
      De fleste mobilspillene i dag bruker Freemium-modellen, hvilket betyr at spillene er gratis å laste ned, og inntjeningen vanligvis skjer gjennom salg av virtuelle varer i spillet. Spilldesignere kan skape en etterspørsel ...