• Varmebehandling av makrell - Effekt på proteinstabilitet 

      Grønstad, Christina (Master thesis, 2015)
      Denne masteroppgaven er skrevet som en del av The ProHealthPelagic Project som er ledet av SINTEF Fiskeri og havbruk AS. Målet med oppgaven er å studere kvalitetsendringer ved varmebehandling av makrell (Scomber scombrus). ...