• Brannsikkerhet: Endringer og effekten av nytt kontrollregime 

      Grønning, Jonas (Master thesis, 2010)
      1. juli 2010 trådde det i kraft ny byggesaksforskrift. Deler av denne forskrift som omhandler kontroll vil ikke tre i kraft før 1.juli 2012. I all hovedsak vil oppgaven omfatte disse delene da hovedformålet med oppgaven ...