• Emotional engagement in Utøya 22. Juli 

      Grønmo, Ib Margido (Bachelor thesis, 2019)
      I denne oppgaven undersøker jeg hva som gjør Utøya 22. Juli til en emosjonelt engasjerende film. Jeg spør spørsmålet: Hvordan kombinerer filmskaperen (Poppe) formale elementer for å trekke ut vårt sympatiske og empatiske ...