• Reisetidsregistrering av sykkeltrafikk 

      Overå, Sivert Bø; Grønlund, Halvor (Master thesis, 2014)
      Behovet for kunnskap om sykkeltrafikk er økende, og kvaliteten til dataene som samles inn fra sykkeltrafikk i Norge i dag er ikke tilfredsstillende. Statens vegvesen uttrykker behov for å øke datakvaliteten og for å finne ...