• Risk Factors for Achilles Tendon Overuse Injuries in Runners 

      Grønli, Jonas; Holt, Mikkel; Lindaas, Even (Bachelor thesis, 2024)
      Hensikt: Flere studier har undersøkt overbelastningsskader knyttet til akillessenen og deres natur, men det er fortsatt uklart hvordan og hvorfor slike belastningsskader oppstår. Vi ønsket å undersøke indre og ytre ...