• Steel beams with unstiffened web openings 

      Grønland, Nicolas André Caronte (Master thesis, 2022)
      Den europeiske standardiseringskomiteen, CEN, har jobbet med en utvidelse av Eurokode 3: Design av stålkonstruksjoner – Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger, som skal hete «EN 1993-1-13: Bjelker med åpninger ...