• Friminuttet - barnas tid til å være seg selv? 

      Grønfjell, Martin; Klevmoen, Hans-Marius (Bachelor thesis, 2020)
      Store deler av skolehverdagen til norske skolebarn skjer ute på lekeplassen. FN slår fast at alle barn har rett til lek og fritid i sin hverdag. Likevel er det ingen retningslinjer på når og hvordan friminutt bør gjennomføres ...