• Multi-Instrument Automatic Music Transcription with Deep Learning 

      Grønbech, Henrik (Master thesis, 2021)
      Automatisk transkribering av musikk går ut på å bruke datamaskiner til å transformere lydfiler til en symbolsk representasjon, som MIDI-filer («Musical Instrument Digital Interface») eller noter. Denne oppgaven er den ...