• Exploring the Suitability of Low-Code Development Platforms 

   Aune, Kristin; Grødem, Aleksandra (Master thesis, 2023)
   De siste årene har bruken av low-code økt betraktlig som et svar på den økende etterspørselen etter erfarne programvareutviklere og et økt behov for å digitalisere systemer. Low-code er en utviklingsmetode som gjør det ...
  • Exploring the Suitability of Low-Code Development Platforms 

   Aune, Kristin; Grødem, Aleksandra (Master thesis, 2023)
   De siste årene har bruken av low-code økt betraktlig som et svar på den økende etterspørselen etter erfarne programvareutviklere og et økt behov for å digitalisere systemer. Low-code er en utviklingsmetode som gjør det ...