• Energisystem for Fillan skole 

      Gråberg, Vida Mortensen (Master thesis, 2019)
      Hitra kommune har som mål å bli mer energieffektive og har på dagsorden å se på energifremmende tiltak. Hovedhensikten med denne masteroppgaven er derfor å kartlegge energibruken til Fillan skole, gi en grunnleggende ...