• Fremtidsmål predikerer tilfredshet, mening i livet og resiliens 

      Gotteberg, Mina Taarneby (Master thesis, 2016)
      Tidligere forskning med Aspiration Index (AI) foreslår at en relativ orientering mot intrinsiske livsmål, som fellesskap og tilhørighet, er i positiv assosiasjon med indikatorer på god mental helse, mens en relativ orientering ...