• Vern mot overstrøm i forbindelse med UPS og generatordrift 

      Goplen Lomsdalen, Johannes (Master thesis, 2014)
      SammendragOppgaven omhandler beskyttelse mot overstrøm i elektriske installasjoner, med fokus på anlegg som inneholder generatorer og UPS. "Overstrøm" benyttes her i vid betydning, hvor alle strømforløp som skaper problemer ...