• Utdanningen og temporalitetsproblemet 

      Gomo, Annicka. (Master thesis, 2020)
      Formålet med denne undersøkelsen er å forstå hvordan utdanning og temporalitet kan tenkes i sammenheng med hverandre. Denne masteroppgaven er derfor en hermeneutisk undersøkelse knyttet til utdanning og dens forhold til ...