• Synthesis of SiC-Metal Feedstock Powder for Thermal Spray 

      Gniazdowska, Ewa (Master thesis, 2019)
      Bruk av SiC som råmateriale for termisk sprøyting har vært av stor interesse for industrien i mange år. En grunn til dette er de eksepsjonelle kjemiske, fysiske og mekaniske egenskaper av SiC. En annen grunn er pris og ...