• Overvannsløsninger for Råkendalsveien 

      Ramdahl, Niklas; Gluggvasshaug, Siri Kristin (Bachelor thesis, 2023)
      Klimaet er i stadig endring. Hyppigere og mer intens nedbør, kombinert med sentralisering og fortetning gjør at det kreves innovative løsninger for å håndtere overvann. Ved Råkendalsveien i Ytre Enebakk skal det bygges 12 ...