• Betonggulv på grunn: Numerisk simulering av armert betong 

      Gjulem, Kevin (Master thesis, 2012)
      De største problemene med betonggulv på grunn er opprissing som følge av punktlaster,samt riss og kantreising som følge av svinn. Riss rundt store punktlaster skyldes at gulvettrykkes ned. Mekanismene rundt belastningen ...