• Er det plass til gutta? 

      Gjestrum, Emil (Master thesis, 2019)
      Temaet for denne studien er gutters opplevelse av egen hverdag på et jentedominert utdanningsprogram innen videregående opplæring. Forskningsdesignet er kvalitativt og bygger på 11 intervjuer med gutter knyttet til helse ...