• Høyttaler for forbedret taleoppfattbarhet 

      Gjerstad, Andreas (Master thesis, 2014)
      I denne oppgaven har det blitt jobbet med en liten høyttaler som skal forbedre taleoppfattbarheten for personer med nedsatt hørsel. Det har blitt sett på signalbehandlingen som skal til for å forbedre taleoppfattbarheten ...