• Sykepleieren i tverrfaglig samarbeid 

      Gjersdal, Therese; Rosendahl, Nina; Sørengen, Irina (Bachelor thesis, 2015)
      NORSK: Introduksjon: Tverrfaglig samarbeid blir i samhandlingsreformen lagt frem som en metode for å løse utfordringer knyttet til pasientforløp. Hensikt: Å undersøke hvilke forutsetninger som ligger til grunn for et godt ...