• Verdsettelse av Selvaag Bolig ASA 

      Blandkjenn, Dag; Friestad, Gaute; Gjerde, Thomas T (Bachelor thesis, 2019)
      I denne semesteroppgaven har vår problemstilling vært å verdsette det børsnoterte norske boligutviklerselskapet Selvaag Bolig ASA. Hensikten her har vært ved hjelp av kunnskaper og ferdigheter vi har tilegnet oss de seneste ...