• Hvordan påvirker energimerking omsetning av næringseiendom? 

      Storvik, Anders Fallem; Gjerde, Sebastian (Master thesis, 2018)
      Bakgrunnen for valg av teamet var at forskerne finner det interessant å se på sammenhengen mellom energimerking og omsetning av næringseiendom. Dette fordi vi opplever at de begge på hver sin kant er dagsaktuelle ...