• DAM STORLIVATNET FLOMLØP - MODELLFORSØK FOR NYTT FLOMLØP 

      Gjerde, Baard Aasmund Utvik (Master thesis, 2017)
      Med grunnlag i revurdering og nye flomberegninger for dam Storlivatnet i Sauda, må flomavledningskapasiteten økes for å tilfredsstille krav fra NVE. I den forbindelse skal det bygges en labyrintterskel med sidekanal og ...