• Analyse av slakkarmerte elementer i en større betongkonstruksjon 

   Bakkan, Jonas; Gjerde, Anders; Sivarajah, Kireeshan (Bachelor thesis, 2021)
   Oppgaven tar utgangpunkt i å dimensjonere et slakkarmert betongdekke med understående betongføtter. Prosjektet som presenteres i oppgaven er et hotell som er lokalisert på Andørja i Ibestad kommune. I samarbeid med ...
  • Design and use of XML formats for the FRBR model 

   Gjerde, Anders (Master thesis, 2008)
   This thesis aims to investigate how XML can be used to design a bibliographical format for storage of records better in terms of hierarchical structure and readability. It first presents introductory theory regarding the ...