• A FAST ultrasound simulator 

   Gjerald, Sjur Urdson (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2012:110, Doctoral thesis, 2012)
   En ultralydsimulator for FAST Ultralyd brukes for å avbilde kroppens indre. Avbildningen gjøres av en ultralydprobe som plasseres på utsiden av pasienten og føres over den delen av kroppen man vil studere. Det er ...
  • Efficiency of ultrasound training simulators: Method for assessing image realism 

   Bø, Lars Eirik; Gjerald, Sjur Urdson; Brekken, Reidar; Hernes, Toril A. Nagelhus; Tangen, Geir Arne (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Although ultrasound has become an important imaging modality within several medical professions, the benefit of ultrasound depends to some degree on the skills of the person operating the probe and interpreting the image. ...