• Fysisk aktivitet og barn med Downs syndrom 

      Gjemble, Bjørnar. (Bachelor thesis, 2020)
      Sammendrag: Tittel: Fysisk aktivitet og barn med Downs syndrom Antall ord: 6341 Stikkord/nøkkelord: Fysisk aktivitet, Downs syndrom, barn, fordeler, tilretteleggere, barrierer Introduksjon: God helse er en forutsetning ...