• Praktisk bruk av Azure Sentinel i et fler-tenant-miljø 

      Gjelsvik, Rikard; Leganger, Fridtjof (Bachelor thesis, 2021)
      Denne bacheloroppgaven er skrevet i samarbeid med NTNU og NHN SF. Oppgaven består av kostnadsestimering, teori og veiledning om tjenester i Azure som kan bedre sikkerheten i skytjenesten, samt automatisere ressurskrevende ...