• Metoder for Registrering av Vern- og Effektbryterresponser 

      Gjelsten, Therese Karoline (Master thesis, 2016)
      Forsyningssikkerhet i kraftsystemet er blant annet avhengig av et feilklareringssystem med høy pålitelighet. Feilklareringssystemet på høye spenningsnivå består i hovedsak av vern og effektbrytere. For å kartlegge ...