• Chatboter, tillit og brukeropplevelse i det offentlige 

   Gjelle, Knut Yngve Barstad (Master thesis, 2021)
   Bruk av AI-kontrollerte chatboter blir stadig vanligere både i privat og offentlig sektor. I Norge er adapsjonen innenfor offentlig sektor en del av en overordnet digitaliseringsstrategi som skal gi mer effektive og bedre ...
  • Offline Webapp; kun et trendord eller banebrytende teknologi? 

   Hegge, Astrid Amalie Storflor; Gjelle, Knut Yngve Barstad (Bachelor thesis, 2019)
   Denne rapporten belyser teknologier som gir brukeren av mobile plattformer en bedre opplevelse uten dekning. Store deler av verden har mangelfull og ustabil mobildekning (Downs, 2017). For at webapper skal kunne konkurrere ...