• Et kryssplatform API for å kontrollere en ekstern enhet 

      Gjørvad, Arnfinn Refshal (Master thesis, 2014)
      Mengden smarte enheter, slik som smarte klokker, briller eller til og med røykvarslere, som blir solgt vokser og vokser. De fleste slike enheter trenger en form for fjernkontroll for å styres eller konfigureres. Det gjøres ...