• Produksjonsanlegg for rur 

      Gjørtz, Truls Victor (Master thesis, 2019)
      For å utvikle et konsept for produksjon av rur er det først utviklet rammebetingelser. De er delt inn i biologiske og tekniske betingelser. De biologiske betingelsene gjør rede for rurens forhold til natur og miljø. Fjærerur, ...