• Prevalens av Borrelia burgdorferi sensu lato i flått 

      Heltne, Anders; Giskegaard, Andreas Johnsen (Bachelor thesis, 2015)
      Hensikten med denne oppgaven er å undersøke prevalens av Borrelia burgdorferi sensu lato i vertssøkende flått. Prevalensen blir undersøkt for månedene utenfor høysesongen. DNA ble isolert fra overflaterenset flått, ved ...