• Et TDS-inspirert eksperiment innenfor sannsynlighetsregning 

      Giske, Audun Grøtta (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven er et resultat av en studie hvor jeg har designet og implementert en didaktisk situasjon knyttet til sannsynlighetsregning. Designet og utviklingen er basert på Strømskag (2017b) sin modell for instruksjonsdesign ...