• Oppsprekking av slitelag på spennlaminerte dekker 

      Østen, Trond; Giskås, Remi Alexander; Nilsen, Trygve Stenrud (Bachelor thesis, 2013)
      NORSK: På trebroer med tverrspent dekke er det et problem med sprekkdannelser i asfalten over tverrbærende bjelker. For å forhindre dette er det blitt gjort endringer på kravet til maksimal tillatt nedbøyning fra L/350 til ...