• Aerodynamisk stabilitet av lange slanke hengebruer 

      Gilberg, Magne Eilif Lie (Master thesis, 2013)
      Planlegging av nye og effektive transportveier øker etterspørselen etter å krysse bredere fjorder og høyere fjell. Dette fører til at broer må sette nye lengderekorder og at ny teknologi må utvikles. Dagens hengebroer ...