• Kollaborativ notering som suksessfaktor 

      Gibadullin, Danil (Master thesis, 2018)
      Dette studiet legger mye vekt på hvor viktig det er at studentene er godt informert på hvordan en slik prosess skal foregå. Resultatene viser hvor viktig god veiledning er for at studentene skal lykkes med kollaborativ ...