• Fast Spatial Multi-level Models for Small Area Estimation 

      Giørtz, Petter Jeppesen (Master thesis, 2023)
      Det foreslås en utvidelse av Besag-York-Mollié (BYM)-modellen som kan ta hensyn til romlig variasjon på flere nivåer. Multi-level modellen presenteres som en alternativ metode for nøyaktig estimering av demografiske data ...