• Det er litt vanskelig det der. Hva er liksom digitalt medborgerskap? 

      Gerhardsen, Marte Aastsjø (Master thesis, 2021)
      Samfunnets utvikling stiller krav til at skolens opplæring må holde følge. I 2020 ble nye læreplaner innført og et resultat av dette er at samfunnsfaget får et spesielt ansvar for innlæring av digitale ferdigheter som ...